Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Dydaktyka cyfrowa epoki smartfona. Jaki powinien być innowacyjny nauczyciel?
Rodzaj
Szkolenia rad pedagogicznych
Dział
Technologia informacyjno-komunikacyjna
Wymiar
3 godzin
Kierownik
Grażyna Szabłowicz-Zawadzka (881-93-43-50)
Opłaty
500 zł