Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Szkoła bez dyskryminacji, czyli jak przeciwdziałać mowie nienawiści
Rodzaj
Szkolenia rad pedagogicznych
Dział
Wychowanie
Wymiar
3 godzin
Kierownik
Danuta Potręć (881-93-33-67)
Opłaty
500 zł