Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (W.III.JSz-4292/01/08)
Terapie ukierunkowane na rozwój dziecka - wczesna interwencja
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dla
zainteredowanych naucycieli, terapeutów
Cele

Celem kursu jest podniesienie wiedzy i umiejętności praktycznych  w zakresie pracy z dziećmi z dysfunkcjami rozwoju.

Tematyka

Poznanie i przećwiczenie elementów następujących metod: Metoda Dobrego Startu, Metoda Ruchu Rozwijającego, zabawy fundamentalne, 

Przykłady m.in.:  masażu niemowląt z elementami masażu Shantali VSD, prawidłowej stabilizacji posturalnej i manipulacyjnej w pracy z dzieckiem z dysfunkcjami rozwoju na podstawie neurosensomotoryki INPP S.Goddard, Terapii Ręki, Kinezjologii Edukacyjnej Paula Dennisona, Fizjoterapii pediatrycznej z elementami wczesnego wspomagania rozwoju, Grafomotoryki i Arteterapii.

Wymiar
70 godzin
Kierownik
Agnieszka Przybyszewska (881-93-31-88)
Opłaty
700 zł