Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Jak utrzymać ład i dyscyplinę w klasie – podnoszenie umiejętności nauczyciela
Rodzaj
Szkolenia rad pedagogicznych
Dział
Wychowanie
Wymiar
5 godzin
Kierownik
Ewa Kondrat (881-93-12-18)
Opłaty
700 zł