Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (W.III.JSz-4292/01/08)
Wyjazd studyjny do Danii: "Jak polubić szkołę – na przykładzie duńskiego systemu edukacji"
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Oferta spoza informatora
Dla
przedstawiciele JST, dyrektorzy wszystkich typów szkół i placówek oświatowych, nauczyciele konsultanci, doradcy metodyczni oraz zainteresowani nauczyciele województwa kujawsko-pomorskiego
Cele
  • zapoznanie z organizacją systemu edukacji w Danii, ze szczególnym uwzględnieniem  kluczowych wartości stanowiących podstawę tego systemu
  • obserwacja sposobów  kształtowania kompetencji osobistych i społecznych oraz refleksja nad ich wpływem na funkcjonowanie dziecka/ucznia w życiu
  • dokonanie analizy porównawczej sytuacji dziecka/ucznia, nauczyciela i dyrektora w przedszkolu/szkole duńskiej i polskiej
  • nawiązanie współpracy i wymiana doświadczeń
  • poznanie walorów kulturowych i turystycznych Danii
Tematyka
  • wizytowanie Centrum Pedagogicznego, szkół podstawowych, szkoły średniej i przedszkola
  • udział w warsztatach tematycznych
  • zwiedzanie  Kolding i okolic oraz Kopenhagi
Wymiar
35 godzin
Kierownik
Marzenna Wierzbicka (881-93-42-56)
Opłaty
2990 zł