Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Zmiany w przepisach prawa oświatowego
Rodzaj
Szkolenia rad pedagogicznych
Dział
Awans zawodowy, prawo oświatowe i zarządzanie
Wymiar
4 godzin
Kierownik
Małgorzata Trzeciak (502-20-29-63)
Opłaty
650 zł