Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Egzamin ósmoklasisty zadaniem szkoły. Wskazówki do pracy z uczniami
Rodzaj
Szkolenia rad pedagogicznych
Dział
Egzaminy zewnętrzne
Wymiar
5 godzin
Kierownik
Ewa Kondrat (881-93-12-18)
Opłaty
700 zł