Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Jak motywować swoje dziecko do nauki? Wskazówki dla rodziców
Rodzaj
Szkolenia rad pedagogicznych
Dział
Warsztat pracy nauczyciela
Wymiar
3 godzin
Kierownik
Zofia Spalińska (881-93-33-55)
Opłaty
500 zł