Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Jak motywować swoje dziecko do nauki? Wskazówki dla rodziców
Dane formy doskonalenia
Tytuł
Jak motywować swoje dziecko do nauki? Wskazówki dla rodziców
Kierownik
Zofia Spalińska
Liczba godzin:
3
Dane zamawiającego
Dane nabywcy
Dane płatnika/odbiorcy
Zgłoszenie zostało wysłane.