Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Jak kształcić kompetencje czytelnicze wykorzystując uważność, elementy jogi i relaksacji – warsztaty
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Edukacja humanistyczna / biblioteki i świetlice szkolne
Dla
nauczycieli bibliotekarzy i nauczycieli świetlic
Cele

- zapoznanie nauczycieli z technikami i metodami poznawania hierarchii wartości uczniów i podnoszenie ich samooceny w oparciu o literaturę

Tematyka

- literatura, która pozwala na zrozumienie siebie

- ćwiczenia holistyczne potrzebne uczniom

- uważność jako element edukacji

Wymiar
8 godzin
Kierownik
Anna Piątek (881-93-23-18)
Opłaty
88 zł