Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Storytelling jako możliwość zaciekawienia czytaniem – warsztaty
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Edukacja humanistyczna / biblioteki i świetlice szkolne
Dla
nauczycieli wszystkich przedmiotów
Cele

- zapoznanie nauczycieli ze storytellingiem jako metodą pracy z uczniami pozwalającą kształcić umiejętność posługiwania się słowem

Tematyka

- sztuka opowiadania w przestrzeni edukacji

- storytelling w przygotowaniu warsztatu pracy nauczycieli języków

Wymiar
8 godzin
Kierownik
Anna Piątek (881-93-23-18)
Opłaty
88 zł