Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Wykorzystanie metody projektu do promocji czytelnictwa w szkole – warsztaty
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Edukacja humanistyczna / biblioteki i świetlice szkolne
Dla
nauczycieli bibliotekarzy i nauczycieli świetlic
Cele

- stworzenie projektu kampanii czytelniczej w szkole

Tematyka

- zasady tworzenia projektu edukacyjnego

- praca metodą projektu

- promocja czytelnictwa i tworzenie przestrzeni czytelniczej

Wymiar
8 godzin
Kierownik
Anna Piątek (881-93-23-18)
Opłaty
88 zł