Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Przedmiotowe zasady oceniania. Pułapki w ocenianiu
Rodzaj
Szkolenia rad pedagogicznych
Dział
Warsztat pracy nauczyciela
Wymiar
5 godzin
Kierownik
Zofia Spalińska (881-93-33-55)
Opłaty
700 zł