Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Obserwacje zajęć jako element wspomagania w pracy nauczyciela – kurs
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Awans zawodowy, prawo oświatowe i zarządzanie
Dla
dyrektorów szkół, wicedyrektorów szkół, przedszkoli i placówek edukacyjnych
Cele

- doskonalenie umiejętności w zakresie planowania, prowadzenia i ewaluacji obserwacji

Tematyka

- istota obserwacji i podstawy prawne

- funkcje i rodzaje obserwacji

- szkolny harmonogram obserwacji

- procedura dokumentowania obserwacji

- omawianie obserwacji stosownie do przyjętych kryteriów oceny

- obserwacja jako ważny element planowania pracy szkoły

Wymiar
20 godzin
Kierownik
Sławomir Żebrowski (881-93-00-83)
Opłaty
220 zł