Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Coaching na lekcji języka obcego (angielskiego/hiszpańskiego) – kurs
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Języki obce
Dla
nauczycieli języka angielskiego II, III i IV etapu edukacyjnego
Cele

- uczestnicy poznają, czym jest coaching i są przygotowani do wprowadzania elementów coachingu na lekcji języka angielskiego/hiszpańskiego

Tematyka

- wybrane informacje na temat coachingu jako formy rozwojowej

- coaching a komunikacja

- metody pracy z elementami coachingu

- przydatne formy i techniki pracy z narzędziami coachingowymi na lekcji języka angielskiego

- opracowywanie własnych materiałów i scenariuszy lekcji

Wymiar
4 godzin
Kierownik
Agnieszka Chabros (881-93-00-95)
Opłaty
44 zł