Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Kurs języka angielskiego dla nauczycieli na poziomie średnio zaawansowanym B2 przygotowujący bezpośrednio do egzaminu B2
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Języki obce
Dla
nauczycieli, którzy osiągnęli poziom B1 znajomości języka angielskiego
Cele

- rozwój kompetencji językowych do poziomu B2

Tematyka

- zagadnienia leksykalno-gramatyczne

- rozwijanie umiejętności językowych sprawdzanych na egzaminie Pearson Test of English General Level 3 na poziomie B2, który jest jednym z egzaminów akredytowanych przez MEN

Wymiar
100 godzin
Kierownik
Agnieszka Chabros (881-93-00-95)
Opłaty
1100 zł