Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Kurs języka hiszpańskiego dla nauczycieli na poziomie podstawowym A1
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Języki obce
Dla
nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, a także pozostałych poziomów edukacyjnych
Cele

- rozwój kompetencji językowych od podstaw (poziom A1)

Tematyka

- zagadnienia leksykalno-gramatyczne

rozwijanie umiejętności językowych do poziomu A2

Wymiar
100 godzin
Kierownik
Agnieszka Chabros (881-93-00-95)
Opłaty
1100 zł