Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Jak wspomóc samodzielną pracę ucznia? „Rusztowania”, karty pracy i notatki
Dane formy doskonalenia
Tytuł
Jak wspomóc samodzielną pracę ucznia? „Rusztowania”, karty pracy i notatki
Kierownik
Regina Strzemeska
Liczba godzin:
4
Dane zamawiającego
Dane nabywcy
Dane płatnika/odbiorcy
Zgłoszenie zostało wysłane.