Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Metodyka nauczania języka niemieckiego – warsztaty
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Języki obce
Dla
nauczycieli języka niemieckiego (wszystkie typy szkół)
Cele

- zapoznanie z efektywnymi technikami pracy na lekcji w zakresie nauczania słownictwa, gramatyki, pracy z materiałami autentycznymi, rozwijania sprawności językowych

Tematyka

- nauczanie elementów języka

- praca z materiałami autentycznymi

- nauczanie sprawności językowych

- wybrane techniki pracy, w tym zastosowanie TIK

Wymiar
4 godzin
Kierownik
Regina Strzemeska (881-93-34-26)
Opłaty
44 zł