Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Doświadczenia na lekcjach chemii
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Edukacja matematyczno-przyrodnicza
Dla
nauczycieli chemii, przyrody szkół podstawowych
Cele

- wdrażanie do nauczania chemii zgodnie z podstawą programową

uczestnik będzie miał możliwość:

- przeprowadzać ciekawe doświadczenia zgodnie z podstawą programową,

- poszerzyć wiedzę na temat poprawności dydaktycznej eksperymentu

- zrozumie znaczenie metody problemowej w rozwijaniu kompetencji kluczowych,

- pozna cykl Kolba, model uczenia przez doświadczenie,

- doskonalić umiejętności praktycznego wykorzystania doświadczeń w różnych warunkach szkolnych

Tematyka

- analiza zapisów podstawy programowej z chemii, zmiany merytoryczne i metodyczne, na co należy zwrócić uwagę

- wskazówki, jak stworzyć tanie i bezpieczne minilaboratorium umożliwiające uczniom wykonywanie wielu eksperymentów, mobilne laboratoria ćwiczeniowe w każdych warunkach szkolnych,

- wykonywanie przez uczestników doświadczeń zapisanych w podstawie programowej z wykorzystaniem kart pracy

- wykonywanie przez uczestników ciekawych doświadczeń - innych niż są zaproponowane w podstawie programowej z wykorzystaniem kart pracy

- prezentacja zasobów pracowni KPCEN z czujnikami Pasco, metoda nauczania przez dociekanie

Wymiar
10 godzin
Kierownik
Barbara Iwanowska (881-93-34-12)
Opłaty
110 zł