Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Jak uzyskać efektywność nauczania, uwzględniając wiedzę z neurodydaktyki
Rodzaj
Szkolenia rad pedagogicznych
Dział
Warsztat pracy nauczyciela
Wymiar
5 godzin
Kierownik
Anna Piątek (881-93-23-18)
Opłaty
700 zł