Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Metody aktywne rozwijające kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii – warsztaty
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Edukacja matematyczno-przyrodnicza
Dla
nauczycieli przyrody, chemii i biologii
Cele

- rozwijanie kompetencji kluczowych na podstawie wybranych metod aktywizujących

Tematyka

- poznanie różnych metod aktywnych rozwijających kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, m.in. gier dydaktycznych, strategii nauczania wyprzedzającego i metody projektu

Wymiar
5 godzin
Kierownik
Barbara Iwanowska (881-93-34-12)
Opłaty
55 zł