Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
GIS – wykorzystanie dostępnych źródeł informacji geograficznej w procesie dydaktycznym – warsztaty
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Edukacja matematyczno-przyrodnicza
Dla
nauczycieli geografii wszystkich poziomów edukacyjnych, nauczyciele klas 1–4
Cele

- zapoznanie z dostępnymi narzędziami GIS

- nabycie umiejętności wykorzystywania narzędzi GIS w procesie dydaktycznym

Tematyka

- kwerenda po narzędziach GIS: Google Earth, Google Maps, Geoportal, internetowe atlasy i atlasy interaktywne

- opracowanie scenariuszy lekcji lub zajęć przy wykorzystaniu narzędzi GIS

Wymiar
4 godzin
Kierownik
Małgorzata Trzeciak (502-20-29-63)
Opłaty
44 zł