Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Platforma EDUPOLIS wsparciem dla nauczyciela
Rodzaj
Szkolenia rad pedagogicznych
Dział
Edupolis
Wymiar
4 godzin
Kierownik
Grażyna Szabłowicz-Zawadzka (881-93-43-50)
Opłaty
650 zł