Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Obserwacje i zajęcia terenowe w realizacji podstawy programowej z biologii w szkole podstawowej – warsztaty
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Edukacja matematyczno-przyrodnicza
Dla
nauczycieli przyrody, biologii
Cele

- doskonalenie nauczycieli w realizacji podstawy programowej, ze szczególnym akcentem na

metody badawcze, takie jak obserwacja i eksperyment

Tematyka

- udział w zajęciach terenowych, podczas których zostaną postawione problemy badawcze

- poszukiwanie rozwiązań stawianych problemów

- przeprowadzenie szeregu obserwacji przyrodniczych w terenie

Wymiar
10 godzin
Kierownik
Małgorzata Trzeciak (502-20-29-63)
Opłaty
110 zł