Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (W.III.JSz-4292/01/08)
Tutoring jako indywidualne wsparcie ucznia w rozwoju – kurs
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Warsztat pracy nauczyciela
Dla
nauczycieli różnych przedmiotów, wychowawców
Cele
  • zapoznanie nauczycieli z metodą tutoringu
  • przygotowanie do rozwijania potencjału ucznia i motywowania go do samodzielnej pracy
Tematyka
  • tutoring przykładem edukacji spersonalizowanej
  • kim jest tutor, cechy tutora
  • dla kogo jest tutoring
  • czym są i na czym polegają tutoriale
  • tutoring sposobem rozwijania uzdolnień uczniów
  • narzędzia pracy z uczniem w ramach tutoriali
  • przykłady wprowadzania tutoringu do szkoły
  • 3 spotkania: 3, 10 i 17 marca 2020
Wymiar
15 godzin
Kierownik
Danuta Potręć (881-93-33-67)
Opłaty
150 zł