Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Jak prowadzić zajęcia zdalnie? Podstawy pracy z wybraną platformą do pracy zdalnej.
Rodzaj
Szkolenia rad pedagogicznych
Dział
E-learning
Wymiar
4 godzin
Kierownik
Regina Strzemeska (881-93-34-26)
Opłaty
650 zł