Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Astrobazy Kopernik. Przygotowanie i prowadzenie obserwacji i wspólnych akcji
Rodzaj
Sieci współpracy i samokształcenia
Dział
Edukacja matematyczno-przyrodnicza
Dla
koordynatorów Astrobaz i innych zainteresowanych
Cele

- ustalenie wspólnego planu działań i obserwacji

Tematyka

- aktualne zjawiska na niebie i metody ich obserwowania

-  wymiana doświadczeń w prowadzeniu działalności Astrobaz

Wymiar
10 godzin
Kierownik
Krzysztof Rochowicz (881-93-00-91)
Opłaty
0 zł