Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Programowanie i grafika w tekstowych językach programowania – warsztaty
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Technologia informacyjno-komunikacyjna
Dla
nauczycieli informatyki II etapu edukacyjnego
Cele

- wprowadzenie do programowania w językach tekstowych Python i Processing

- poznanie sposobów skutecznego rozwijania algorytmicznego myślenia z wykorzystaniem tekstowych języków programowania Python i Processing

Tematyka

- programowanie w językach tekstowych w szkole podstawowej

- środowisko programowe i podstawowe instrukcje języka Python w zakresie „grafiki żółwia”

- środowisko programowania i podstawowe instrukcje języka Processing w zakresie projektowania graficznego

- sposoby skutecznego rozwijania algorytmicznego myślenia z wykorzystaniem tekstowych języków programowania Python i Processing

Wymiar
4 godzin
Kierownik
Grażyna Szabłowicz-Zawadzka (881-93-43-50)
Opłaty
44 zł