Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Programowanie w języku tekstowym Python – kurs blended learning
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Technologia informacyjno-komunikacyjna
Dla
nauczycieli informatyki II i III etapu edukacyjnego
Cele

- wprowadzenie do programowania w języku tekstowym Python

- analiza algorytmów i podstawowych technik programowania

- poznanie sposobów skutecznego rozwijania algorytmicznego myślenia z wykorzystaniem tekstowego języka programowania Python

Tematyka

- etapy rozwiązywania zadań za pomocą komputera

- sposoby przedstawiania: lista kroków, schemat blokowy, program w języku tekstowym

- klasyfikacja tekstowych języków programowania

- wprowadzenie do programowania w języku tekstowym Python

- środowisko programowania i podstawowe instrukcje języka Python

- sposoby skutecznego rozwijania algorytmicznego myślenia z wykorzystaniem tekstowego języka programowania Python

- realizacja podstawowych algorytmów w języku Python

Wymiar
12 godzin
Kierownik
Grażyna Szabłowicz-Zawadzka (881-93-43-50)
Opłaty
132 zł