Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Ochrona danych osobowych i prawo autorskie w praktyce szkolnej.
Dane formy doskonalenia
Tytuł
Ochrona danych osobowych i prawo autorskie w praktyce szkolnej.
Kierownik
Sławomir Żebrowski
Liczba godzin:
4
Dane zamawiającego
Dane nabywcy
Dane płatnika/odbiorcy
Zgłoszenie zostało wysłane.