Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Uczeń autorem swojego procesu uczenia się - zasady tworzenia OK zeszytu
Rodzaj
Szkolenia rad pedagogicznych
Dział
Oferta spoza informatora
Wymiar
3 godzin
Kierownik
Ewa Kondrat (881-93-12-18)
Opłaty
500 zł