Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Seminarium dla pedagogów szkolnych
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i kształcenie specjalne
Dla
pedagogów i psychologów szkolnych
Cele

- wspieranie pedagogów szkolnych w realizowaniu swoich zadań oraz rozwijanie ich kompetencji w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole

Tematyka

-pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole - uregulowania prawne

- rola i zadania pedagoga w zakresie realizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole

- dokumentacja pedagoga

- współpraca pedagoga z wychowawcą koordynującym działania związane z pomocą p-p uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych

- współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i instytucjami wspierającymi szkołę

- inne zagadnienia aktualne i dostosowane do potrzeb uczestników seminarium

Wymiar
30 godzin
Kierownik
Wiesława Kuban (881-93-44-85)
Opłaty
330 zł