Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Jak tworzyć szkołę promującą zdrowie ?
Rodzaj
Szkolenia rad pedagogicznych
Dział
Oferta spoza informatora
Wymiar
2 godzin
Kierownik
Zofia Spalińska (881-93-33-55)
Opłaty
250 zł