Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Kurs wychowawcy wypoczynku dzieci i młodzieży
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Kursy kwalifikacyjne
Dla
osób, które ukończyły 18 rok życia i mają wykształcenie co najmniej średnie
Cele

- uzyskanie uprawnień wychowawcy wypoczynku dzieci i młodzieży

Tematyka

- organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży

- organizacja zajęć w czasie trwania wypoczynku

- planowanie pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej

- ruch i rekreacja

- turystyka i krajoznawstwo

- zajęcia kulturalno-oświatowe

- .zajęcia praktyczno-techniczne

- prace społecznie użyteczne

- bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku

- egzamin sprawdzający wiedzę i umiejętności zdobyte podczas kursu

Wymiar
36 godzin
Kierownik
Małgorzata Trzeciak (502-20-29-63)
Opłaty
396 zł