Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Akademia kompetencji obywatelskich w szkole – kurs
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Wychowanie
Dla
nauczycieli różnych przedmiotów na wszystkich etapach nauczania oraz dla uczniów
Cele

- praktyczne warsztaty wzmacniające wychowawczą funkcję szkoły

- angażowanie uczniów w podejmowanie decyzji w klasie i w szkole

Tematyka

- zaktywizowanie uczniów w szkole: zwiększenie ich udziału w wolontariacie i samorządzie uczniowskim

-realizowanie z młodzieżą projektów edukacyjnych, ekologicznych i czytelniczych w społeczności lokalnej

- rozmowa o migracjach i organizowanie debat, w tym oksfordzkiej podczas lekcji

Wymiar
15 godzin
Kierownik
Zofia Spalińska (881-93-33-55)
Opłaty
165 zł