Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Samorząd uczniowski – przygotowanie opiekunów samorządów uczniowskich do pełnienia swoich funkcji – kurs
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Wychowanie
Dla
opiekunów oraz liderów samorządów uczniowskich
Cele

- przygotowanie nauczycieli do pełnienia funkcji opiekunów samorządów uczniowskich

Tematyka

- podstawy prawne działalności samorządu uczniowskiego oraz rola opiekuna

- organizacja pracy samorządu uczniowskiego

- przygotowania do wyborów i ordynacja wyborcza

- prawa dziecka, ucznia i człowieka w szkole

- wymiana doświadczeń

- przykłady pomysłów projektów edukacyjnych realizowanych przez samorząd uczniowski

- metody diagnozy środowiska szkolnego

Wymiar
16 godzin
Kierownik
Zofia Spalińska (881-93-33-55)
Opłaty
176 zł