Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Zawody przyszłości, czyli kto będzie potrzebny za kilka lat (stacjonarnie, zdalnie)
Rodzaj
Szkolenia rad pedagogicznych
Dział
Doradztwo zawodowe i kształcenie zawodowe
Wymiar
3 godzin
Kierownik
Dorota Andrzejewska (881-93-31-90)
Opłaty
500 zł