Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Kształtowanie kompetencji kluczowych w kształceniu zawodowym (stacjonarnie, zdalnie)
Rodzaj
Szkolenia rad pedagogicznych
Dział
Doradztwo zawodowe i kształcenie zawodowe
Wymiar
3 godzin
Kierownik
Dorota Andrzejewska (881-93-31-90)
Opłaty
500 zł