Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Rozwijanie kompetencji społecznych wychowanków
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Wychowanie
Dla
nauczycieli różnych specjalności, nauczycieli świetlic, pedagogów, psychologów
Cele

- wyposażenie nauczycieli w wiedzę teoretyczną i praktyczną dotyczącą wybranych form pracy z dziećmi i młodzieżą, sprzyjających rozwijaniu kompetencji społecznych wychowanków

Tematyka

- współpraca, asertywność i empatia w relacjach nauczyciel–uczeń, uczeń–uczeń

Wymiar
6 godzin
Kierownik
Małgorzata Kaczmarek (881-93-00-97)
Opłaty
66 zł