Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Techniki poznawczo-behawioralne jako skuteczne narzędzia w pracy wychowawczej nauczyciela – część I – warsztaty
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Wychowanie
Dla
nauczycieli różnych specjalności, wychowawców, nauczycieli świetlic, pedagogów, psychologów
Cele

- ukazanie możliwości zastosowania wybranych technik terapii poznawczo-behawioralnej jako skutecznych narzędzi do zastosowania w pracy wychowawczej i w profilaktyce

Tematyka

- źródła i podstawy terapii poznawczo- behawioralnej

- fobia społeczna

- trudności w nawiązywaniu i podtrzymywaniu relacji

- syndrom wypalenia u dzieci i młodzieży

- zaburzenia emocjonalne (nadmierna złość, agresja, wycofanie)

- objawy depresyjne u dzieci i młodzieży

Wymiar
5 godzin
Kierownik
Małgorzata Kaczmarek (881-93-00-97)
Opłaty
55 zł