Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Jak kształcić kompetencje czytelnicze u dzieci (zdalnie)
Rodzaj
Szkolenia rad pedagogicznych
Dział
Edukacja humanistyczna, języki obce, biblioteki i świetlice szkolne
Wymiar
2 godzin
Kierownik
Anna Piątek (881-93-23-18)
Opłaty
22 zł