Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Arteterapia – zajęcia muzyczno-ruchowe w pracy z dziećmi – warsztaty
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Zdrowie i profilaktyka
Dla
nauczycieli świetlic, nauczycieli różnych specjalności, wszystkich etapów edukacyjnych
Cele

- rozwijanie umiejętności w zakresie wykorzystania zajęć muzyczno-ruchowych podczas zajęć świetlicowych

Tematyka

- ćwiczenia integrujące grupę

- ćwiczenia rytmizujące

- ćwiczenia odreagowujące

- ćwiczenia uwrażliwiające

- ćwiczenia z zakresu terapii tańcem

Wymiar
5 godzin
Kierownik
Małgorzata Kaczmarek (881-93-00-97)
Opłaty
55 zł