Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Platforma e-podręczniki w edukacji wczesnoszkolnej (stacjonarna, zdalna)
Rodzaj
Szkolenia rad pedagogicznych
Dział
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
Wymiar
3 godzin
Kierownik
Małgorzata Pawłowska (881-93-42-56)
Opłaty
500 zł