Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Platforma e-podręczniki w edukacji wczesnoszkolnej (stacjonarna, zdalna)
Dane formy doskonalenia
Tytuł
Platforma e-podręczniki w edukacji wczesnoszkolnej (stacjonarna, zdalna)
Kierownik
Małgorzata Pawłowska
Liczba godzin:
3
Dane zamawiającego
Dane nabywcy
Dane płatnika/odbiorcy
Zgłoszenie zostało wysłane.