Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Storyline – metoda opowieści wychowawczej w pracy z dziećmi w edukacji przedszkolnej i/lub wczesnoszkolnej (stacjonarnie, zdalnie)
Dane formy doskonalenia
Tytuł
Storyline – metoda opowieści wychowawczej w pracy z dziećmi w edukacji przedszkolnej i/lub wczesnoszkolnej (stacjonarnie, zdalnie)
Kierownik
Małgorzata Pawłowska
Liczba godzin:
4
Dane zamawiającego
Dane nabywcy
Dane płatnika/odbiorcy
Zgłoszenie zostało wysłane.