Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Jak przygotować uczniów do wypowiedzi pisemnej na egzaminie ósmoklasisty z języka angielskiego? Strategie dla ucznia i nauczyciela – kurs
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Egzaminy zewnętrzne
Dla
nauczycieli języków obcych szkół podstawowych
Cele

- przygotowanie nauczycieli języka obcego szkół podstawowych do realizacji podstawy programowej i przygotowania uczniów do egzaminu z języka angielskiego – egzamin ósmoklasisty –wypowiedź pisemna

Tematyka

- analiza podstawy programowej w kontekście egzaminu ósmoklasisty, przykłady zadań w części wypowiedź pisemna z zakresu obowiązującego na egzaminie

- przykłady technik efektywnego nauczania pisania

- wypracowanie ćwiczeń podnoszących efektywność nauki pisania

- omówienie i analiza kryteriów oceniania prac pisemnych zastosowanie kryteriów do oceny przykładowych prac pisemnych

Wymiar
4 godzin
Kierownik
Agnieszka Chabros (881-93-00-95)
Opłaty
44 zł