Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Jak przygotować ucznia do wypowiedzi pisemnej na maturze z języka obcego (angielski/hiszpański) – kurs
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Egzaminy zewnętrzne
Dla
nauczycieli szkól ponadpodstawowych
Cele

- przygotowanie nauczycieli języka angielskiego szkół ponadgimnazjalnych do realizacji podstawy programowej i przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego z języka angielskiego –wypowiedź pisemna

Tematyka

- analiza podstawy programowej w kontekście egzaminu maturalnego, przykłady  wypowiedzi pisemnych obowiązujących na maturze

- formy wypowiedzi pisemnych, przykłady technik efektywnego nauczania pisania

- wypracowanie ćwiczeń podnoszących efektywność nauki pisania

- omówienie i analiza kryteriów oceniania prac pisemnych na poziomie podstawowym i rozszerzonym

- zastosowanie kryteriów do oceny przykładowych prac pisemnych

Wymiar
4 godzin
Kierownik
Agnieszka Chabros (881-93-00-95)
Opłaty
44 zł