Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Edukacja przez ruch D. Dziamskiej sposobem aktywizacji dzieci (stacjonarnie)
Dane formy doskonalenia
Tytuł
Edukacja przez ruch D. Dziamskiej sposobem aktywizacji dzieci (stacjonarnie)
Kierownik
Małgorzata Pawłowska
Liczba godzin:
4
Dane zamawiającego
Dane nabywcy
Dane płatnika/odbiorcy
Zgłoszenie zostało wysłane.