Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Platforma EDUPOLIS wsparciem dla nauczyciela (stacjonarnie, zdalnie)
Dane formy doskonalenia
Tytuł
Platforma EDUPOLIS wsparciem dla nauczyciela (stacjonarnie, zdalnie)
Kierownik
Grażyna Szabłowicz-Zawadzka
Liczba godzin:
3
Dane zamawiającego
Dane nabywcy
Dane płatnika/odbiorcy
Zgłoszenie zostało wysłane.